Monday, July 15, 2013

TULA: Pagkalinga ng Magulang

Pagkalinga ng Magulang
sa panulat ni  Laurence B. Reyes
Saking  pag unlad baon ang inyong aral
Bilang papuri at sa inyo ay parangal
Ang walang katapusang pasasalamat
Ang pag ibig at karangalan ang dapat.


Sa aking pagmulat sa mundo ng kaligayahan
Kayo ang aking lagging nadadamhan 
Sa aking paglaki dama pa rin ang aruga                                           
Hindi ko makalimutan ang pagmamahal at aruga

Sa pag aaruga at pag aalaga
Sa pag ibig at iyong pagkalinga
Sadyang tinakda ng ating kapalaran
Patungo lamang sa tuwid na daan.


Ang pagbibigay ng natatanging aral
Ang inyong anak ay nabusog sa pangaral
Ang  inyong pag ibig na para sa akin
Tanging  kabutihan ang nais hatid.


Naging daan patungo sa kabutihan
Naging daan ng pag ibig sa tahanan
Kayo ang pundasyon , mabuting samahan
Maraming salamat sa pagmamahal.

3 comments: